– Det er sikkert noe man bare må akseptere, men det er litt rart å være ansiktet på det, når dette var en villet politikk fra staten

foto