Slår sammen klasser for å spare: – Vil ha mer penger til å bruke på fag og vikarbruk