foto
For Andreas Ledsaak er det å kjøpe et jorde til en million kroner en langsiktig investering. – Jeg er på jakt etter mer jord, sier Ledsaak. Foto: Snorre Berg

Betalte én million kroner for jordet: – Det var en heftig pris, og den ligger nok godt over vanlig landbrukstakst