Det var før helgen at statssekretær i Miljøverndepartementet Heidi Sørensen, kom med nyheten om at Fosen skal tømmes for rovdyr. Det skal gjøres sammen med Norsk Institutt for naturforskning (NINA), og som et forskningsprosjekt over en femårsperiode.

I Fosen er det først og fremst gaupa som er representert av de store rovdyra, selv om det finnes enkelte streifdyr av jerv, bjørn og ulv.

- Fosen Naturvernforening har gjort henvendelser til Miljøverndepartementet for å få mer informasjon og for å vurdere vedtak om det fins. Vi har ikke lyktes i å få svar enda, opplyser Magnar Østerås.

På rødlista

Han opplyser at i 1980 ble ordningen med helårsjakt og statlig skuddpremie på gaupe avviklet. I 1992 ble den fredet i Sør-Norge inntil kvotejakten ble innført i 1994.

- Alle de fire store rovdyrene er en del av nasjonalarven vår. De er viktige brikker i det store samspillet i naturen. Gjennom Stortingsmelding15 (2003 - 04) er det forpliktelser i vårt forvaltningsansvar overfor gaupe, jerv, ulv og bjørn. Gjennom internasjonale avtaler er vi også forpliktet til å verne om de fire store rovdyra. Gaupa er regnet som sårbar på den Norske Rødlista 2010. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i sine miljømål slått fast at gaupa skal sikres som art i Sør-Trøndelag gjennom at den tillates å vende tilbake til områder som er naturlig for arten, sier Østerås.