For mens nedgangen i mange EU-land er til dels dramatisk, viser tallene fra den europeiske frukt- og grøntorganisasjonen Freshfel at det norske forbruket har steget ti prosent i løpet av de seks årene rapporten tar for seg.

– Norge er et av få unntak fra den negative trenden, og er i tillegg det landet der forbruket av frukt og grønt øker klart mest. Kurvene har pekt jevnt oppover de siste årene, konstaterer informasjonssjef Hanne Linnert i Bama.

Det er likevel et langt stykke igjen til Europa-toppen.

– Vi ligger nesten sist, og spiser bare en tredjedel av hva grekerne får i seg i løpet av en dag, sier Linnert.

Rett ned

Rapporten ’’Freshfel Monitor 2008’’ er nettopp ferdigstilt og sammenligner 2007 med gjennomsnittet av de fem foregående årene. Den omfatter alle EU-landene, men inkluderer også Norge og Sveits.

’’We are not doing well’’ konkluderes det noe knapt innledningsvis i rapporten.

Og det er ingen overdrivelse. I Litauen peker pilene rett nedover, frukt- og grøntkonsumet er redusert til det halve. I land som Belgia, Bulgaria, Italia og Nederland er grønnsakskonsumet redusert med en tredjedel i måleperioden.

En samlet nedgang for både frukt og grønt er hyppigst å se i de tidligere kommuniststatene.

– Det kan være et resultat av økt levestandard. I rike land er sunn mat høystatusmat, mens omlegging til mer kjøtt, junkfood og annen ferdigmat gjerne er det første stadiet når folk får bedre råd, sier ernæringsfysiolog Gunn Helene Arsky i Bama.

– I Øst-Europa har de tradisjonelt spist mye rotgrønnsaker og kål fordi det har vært billig mat og holdbart over vinteren, sier Arsky.

Bare halvveis

Nordmenn spiste 201 gram frukt og 118 gram grønnsaker hver dag i 2007. Det er en økning på henholdsvis 13 og 7 prosent i forhold til de fem foregående årene, ifølge Freshfel-rapporten.

– Poteter er ikke med i beregningsgrunnlaget. Når vi legger til dem, spiste vi 373 gram hver, sier Hanne Linnert.

Det betyr at det er et godt stykke igjen til det anbefalte inntaket av ’’5 om dagen’’, som tilsvarer 750 gram.

Mens finner og nordmenn spiser omtrent like mye, ligger dansker og svensker et stykke foran. Men i alle de andre skandinaviske landene går grønnsaksforbruket nå nedover, ifølge rapporten.

Mer grønt

Bamas egne tall og importtallene fra Statistisk sentralbyrå for 2008 tyder på at den positive forbrukstrenden i Norge fortsetter.

– Men til forskjell fra tidligere øker grønnsaker nå mer enn frukt, sier Linnert.

FRUKT- OG GRØNTTOPPEN:

1) Hellas: 1016 (gram per dag)

2) Kypros: 828

3) Ungarn: 718

4) Italia: 717

5) Romania: 652

6) Belgia: 652

7) Spania: 642

8) Portugal: 636

9) Østerrike: 607

10) Malta: 586

11) Frankrike: 473

12) Polen: 449

13) Nederland: 418

14) Danmark: 409

15) Slovenia: 390

16) Tsjekkia: 383

17) Sverige: 370

18) Storbritannia: 363

19) Latvia: 359

20) Sveits: 358

21) Bulgaria: 353

22) Slovakia: 352

23) Luxemburg: 344

24) Tyskland: 328

25) Estland: 322

26) Norge: 319

27) Finland: 305

28) Irland: 279

29) Litauen: 215

EU-gjennomsnitt: 535

Kilde: Freshfel Monitor 2008.