- Jeg synes det er dårlig gjort at de som kjører på en sau ikke sier i fra, enten til politiet eller saueeieren, sier Svein Harald Hulvand. Han har drøyt 250 lam og sauer på utmarksbeite i området rundt riksveg 715 i Haugsdalen. Det er flere bønder som har sauer i det samme området, og totalt beiter om lag 500 sauer og lam der. Det har gått husdyr på utmarksbeite i dette området lenge før veien over Haugsdalen ble bygd.

- Dette er det tredje lammet som blir drept nå i sommer, og for alt jeg vet kan det være flere. Det kan være sau eller lam som ikke er blitt funnet fordi de kanskje har greid å komme seg bort fra veien etter en påkjørsel og har lagt seg til for å dø et sted ut i terrenget. Det var en kjenning av meg som kom inn på gården og fortalte om det døde lammet mandagskvelden, forteller Hulvand. Påkjørselen skjedde like nord for ferista på toppen av Olsøybakkan. Bilen har kommet nordfra.

- Bilen må ha hatt stor fart, for lammet har blitt dratt med bilen i omtrent 50 meter. Det finnes ikke bremsespor, men sjåføren kan ikke ha unngått å merke at han har kjørt på noe, sier Hulvand. Om lammet som ble funnet i veikanten mandag kveld ble drept øyeblikkelig, eller om det har levd en stund etter sammenstøtet er ikke godt å si, men buken ble i alle fall sprengt i det brutale møtet med bilen.

DREPT: Et voldsomt møte med en bil ble dette lammets skjebne, men sjåføren meldte ikke ifra om hva han hadde gjort.