Prisen som Fosen Regionråd står bak ble overrakt Rissa-bedriftenLC Production AS i forbindelse med regionrådets årsmøte i Rissa i dag.

- Dette var ganske uventet. Jeg må si vi er overrasket, sadaglig leder Conny Karlsson da styreleder i Fosen Regionråd, Ove Vollan, overrakteprisen til bedriften.

LC Production AS er en bedrift som ligger på Vangen i Rissa oghar som spesialfelt rørbøying, prefabrikkering av rørsystemer oghydraulikkutstyr. Bedriften ble opprettet i 1997, hovedsakelig for å møtebehovene i verfts- og offshoreindustrien i form av rørinstallasjoner. Bedriftenhar om lag 65 ansatte.

Bedriften har utvidelsesplaner og arbeider med en etablering iBjugn

Utviklingsprisen for Fosen 2012 består av en sjekk på 25 000kroner, en skulptur og blomster.