Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skriver at nye fiskearter stadig spres til vann og vassdrag hvor de ikke naturlig hører hjemme.

– Spredning av fisk er faunakriminalitet. Dette ødelegger våre naturressurser. Innførsel, utsetting og å bringe med seg levende fisk, kreps og andre ferskvannslevende arter, er ulovlig uten tillatelse eller hjemmel i lov, påpeker fylkesmannen.

– Noen fiskearter spres mer enn andre fordi de ulovlig brukes som levende agn. Dette gjelder spesielt de små karpefiskene ørekyte, mort, regnlaue og sørv. Andre arter spres av sportsfiskere som vil ha gode muligheter for fangst av troféfisk, eller spesielle typer matfisk, slik som gjedde, harr og større karpefisk, skriver fylkesmannen på sin nettside.

Harr satt ut i Kullsjøen

Det ferskeste eksempelet på utsetting av fiskearter er fra Kullsjøen i Oppdal sentrum.

– Der er det noen som har satt ut harr, og harren er ikke tilstedeværende i Driva-vassdraget, sier Kari Tønset Guttvik, seniorrådgiver og saksbehandler hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, til Fosna-Folket.

Hun opplyser at fylkesmannen ble varslet om utsettingen av Norsk institutt for naturforskning i juni.

– Vi har vært i kontakt med lokale forvaltere, og forholdet er anmeldt. Vi er redd for spredning til Driva, sier Tønset Guttvik.

Frykter signalkrepsen

For noen år tilbake ble den såkalte signalkrepsen funnet i Hemne. Arten har tilhørighet i Nord-Amerika, men har i senere tid blitt spredt til Norden. Frykten er at signalkrepsen skal ødelegge for edelkrepsbestanden.

– Vi er redd for spredning av signalkreps, og den er det knyttet sterk bekymring til.

– Bekymringsfullt

Kari Tønset Guttvik sier at utsetting av uønskede arter i vann og vassdrag er svært bekymringsfullt.

– Det endrer økosystemer, og kan få alvorlige konsekvenser for naturressursene. Spredning av uønskede arter er påpekt som en av de største utfordringene vi har på biomangfold og i naturvernområder i verden. Dette er et ganske fokusert område, som likevel er lite kommunisert, mener hun.

– Ingen tvil om at fisken er utsatt

Senest i fjor høst skrev Fosna-Folket flere artikler om det som var ulovlig utsetting av gjedde i Ryvatnet i Bjugn. En 41 centimeter lang gjedde ble tatt på dorgefiske.

- Det er ingen tvil om at fisken er utsatt, da gjedda ikke kommer seg til vannene naturlig. Slike utsett gjør at vi mister kontrollen med vannene. Det er svært betenkelig og uheldig. Vi har kontaktet statlige myndigheter, slik at de kan vurdere eventuell rotenonbehandling. Uansett hvordan saken gripes an, er gjedda en fisk vi ønsker å bli kvitt. Vi håper derfor lokale fiskere kan bidra. Med fisking i vannene kan vi forhåpentligvis finne ut hvor stort problemet er, sa Edmar Bakøy, som blant annet er leder i viltnemnda og skogbrukssjef i Bjugn og Ørland.

Risikrer fengsel i inntil tre år

«For å hindre skade på natur er det forbud mot å innføre, sette ut, bruke levende agn, og å bringe med seg levende fisk i og langs vassdrag uten tillatelse (jf. naturmangfoldloven § 20, lakselovens § 8-10, 37 og dyrevelferdsloven § 14). Vær oppmerksom på at reglene også gjelder flytting av vanlige arter over korte avstander. Overtredelser kan medføre bøter eller fengsel inntil 3 år», opplyser fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Fylkesmannen anmoder at folk som har kunnskap om ulovlig flytting av fisk, eller bruk av levende agn, tar kontakt med fylkesmannen, lokalt naturoppsyn, eller politiet.Les også: Elfisket etter gjedde, men fikk kun ørret og ål