Menn i Norden danker nemlig ut menn i land som Japan, Australia, USA, Tyskland og Sveits på lista over menn som kvinner helst vil gifte seg med. Og det er ikke machoegenskapene som har fått oss til bli blant de mest attraktive, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er våre evner til å hente barn i barnehagen og delta i husarbeidet som gjør at vi skårer stort hos det motsatte kjønn.

Det er økonom Almudena Sevilla-Sanz ved Oxford Universitet som har gjennomført undersøkelsen, som blant annet viser at menn i Norge og Sverige er helt på toppen av lista over tilhengere av likestilling. Samtidig viser det seg at australske og tyske menn i større grad velger å overlate husarbeidet til kvinnene.

En må kunne si at dette står i sterk kontrast til de idealene unge av i dag blir påvirket av når det gjelder moter, film og musikk. Er man 15 år og gutt så er det nok ikke støvsuging og oppvask som står som de mest sannsynlige grepene å ty til for å imponere ”damene”. Men dette tror jeg er noe alderbestemt også. For det er først når en begynner å etablere felles heim, at fordelingen av de til tider mindre lystbetonte oppgavene blir et tema. Det er da den store omstillingen tvinger seg fram hos oss ”gutta”. Da er det bare å glemme all inspirasjon hentet fra Rambo!