Dette sier major Eystein Kvarving som er Informasjonssjef for Luftforsvaret til Moss Avis , knyttet opp mot at toppledelsen i Luftforsvaret nå har flyttet til Rygge flystasjon i påvente av den endelige avgjørelsen om landets hovedflyplass.

Flyttingen ble offiselt markert i går, torsdag. Generalinspektør i Luftforsvaret (GIL), Stein Erik Nodeland, har med seg 35 personer på lasset. Fra før har Luftforsvarets utdanningsinspektorat og Luftoperativt inspektorat vært på Rygge en tid, noe som betyr at den totale staben er om lag 70 personer.

- Jeg håper og tror at denne flytting til Rygge vil gjøre oss til en slagkraftig og kompetent enhet. Jeg ser fram til å bli kjent med dere alle. Vi skal ta vare på den gode stemningen som det alltid har vært i Luftforsvarets ledelse hit til Rygge. Jeg tror vi kommer til å trives her på Rygge, sa Nodeland i sin tale til staben.

Brigader Morten Klever er sjef for Luftoperativt inspektorat, mens brigader Øyvind Strandman er leder for Luftforsvarets utdanningsinspektorat. Stabsjef for luftforsvarsstaben er brigader Atle Bastiansen.

- Dette er å betrakte som en foreløpig plassering. Den endelige lokaliseringen vil trolig bli tatt opp igjen, når man vet hvor Luftforsvaret plasserer sine kampflyenheter, sier Informasjonssjefen for Luftforsvaret.

Flere av de ansatte har skaffet seg boliger rett ved flystasjonen, mens andre foreløpig er pendlere.

Fakta - Moss Lufthavn, Rygge Den sivilie delen av Rygge flystasjon

Moss lufthavn, Rygge (IATA: RYG, ICAO: ENRY) ligger på Rygge flystasjon i Rygge (delvis i Råde) i Østfold fylke, ca. 6 kilometer sørøst for Moss, like ved E6. Lufthavnen eies av Forsvaret ved Generalinspektøren for Luftforsvaret som 19. november 2004 fikk konsesjon til å anlegge, drive og inneha sivil lufthavn ved Moss lufthavn, Rygge. Luftforsvaret har det styringsmessige ansvaret for lufthavnen, mens operatøren er det private selskapet Rygge sivile lufthavn AS (RSL) som har bygget, eier og skal drive den sivile terminalen.

Høsten 1997 tenkte Østfold Industrioffensiv og Næringslivets Hovedorganisasjon om sivil rutetrafikk fra Rygge flystasjon. Etter at de fremla rapporten hvor det tilrådes å etablere sivil trafikk på Rygge (juni 2002), begynte arbeidene med å anlegge lufthavnen i mai 2006.

Flyplassen åpnet 8. oktober 2007. 17. oktober lettet det første flyet, med destinasjon Gran Canaria.

Fra 30. september 2009 starter Ryanair flyvninger fra Moss Lufthavn. Innen 2. desember skal Ryanair ha åpnet syv nye flyruter. Det er også tale om at lavprisflyselskapene easyJet og Air Berlin, skulle bli interessert i destinasjonen. Men priskrigen kommer også til å føres mellom RSL og den andre siden av Oslofjorden, der Torps ledere sier de ikke frykter konkurranse fra Rygge, som «er en flyplass uten ruter». Med en avstand fra Oslo til Torp som er dobbelt så lang som til Rygge blir det nødvendig for Torp å oppgradere terminalen og installasjonene sine.

Styrelederen i RSL er Svein Hurlen, og aksjeeierne i konsernet er Thon Holding AS (40 %), Orkla Eiendom AS (20 %), Borregaard Industries Ltd (20 %) Østfold fylkeskommune (11 %) og Østfold energi AS (9 %)

Flyplassen kostet rundt 1 milliard kroner å bygge.

Toppledere i Luftforsvaret fra 1944

Generalinspektør for Luftforsvaret1969 – 1975: Kåre Stenwig1975 – 1978: Nils Arveschoug1978 – 1981: Ingar Tore Narvhus1981 – 1985: Magne Tobias Sørensen1985 – 1991: Olav Frithjof Aamoth1991 – : Einar Kristian Smedsvig2000 – 2004: Thomas Colin Archer2004 – : Stein Erik Nodeland

Sjef for Luftforsvaret1944 – 1946: Hjalmar Riiser-Larsen1946 – 1951: Bjarne Øen1951 – 1955: Finn Lambrechts1955 – 1960: Birger Fredrik Motzfeldt1960 – 1963: Odd Bull1963 – 1969: Wilhelm Mohr

(Kilde: Wikipedia)

Forsidefoto: Forsvarets Mediearkiv

Foto: Wikipedia
STEIN Erik Nodeland, generalinspektør for Luftforsvaret til venstre på bildet sammen med brigader på Ørland hovedflystasjon, Tom Georg Guttormsen.