Trafikanter på fv. 715 mellom Vanvikan og Keiserås på Fosen må være oppmerksomme på at det er massetransport på veien. Dette skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

Det pågår når utlasting av masse i anleggsområdet og lastebiler må kjøre ut og inn av fv. 715 i til dels uoversiktlige områder. Vegarbeidsområdet er skiltet og fartsgrensen er satt ned til 50 km/t av hensyn til trafikksikkerheten. Når det er så kort sikt er det ikke forsvarlig med høy fart.

- Likevel ser vi at flere ikke respekterer at fartsgrensen er satt ned. Det skaper farlige situasjoner, og vi er redd for at det kan skje en ulykke, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

Han oppfordrer alle til å følge med på skiltingen og senke farten forbi anleggsområdet.

Fv. 715 Vanvikan-Keiserås er en del av Fosenvegene. Prosjektet er også kjent under navnet Vanvikbakkene. Den 3,5 km lange strekningen har problematiske stigningsforhold, spesielt for tungtrafikken. Det ligger også bebyggelse tett inntil vegen på deler av strekningen. Prosjektet innebærer å endre traseen noe, slik at den blir mindre bratt, etablere et 1300 m langt krabbefelt, etablere ca. 850 m lokalveg og utbedre krysset der fv. 715 møter fv. 755.