«Vurderingen fra departementet baserer seg på en oppdatert trusselvurdering og politidirektoratets vurdering av nødvendige tiltak for å følge opp trusselvurderingen som er uendret fra forrige gang samtykke ble gitt», skriver regjeringen i en pressemelding.

Analyse

På oppdrag fra departementet har Politidirektoratet utført en såkalt risiko- og sårbarhetsanalyse for de forskjellige politidistriktene. Hensikten var å finne andre tiltak som kunne redusere eller fjerne behovet for midlertidig bevæpning. Konklusjonen ble at ikke andre tiltak kunne erstatte den midlertidige bevæpningen.

Sikring mot terror

– Jeg er opptatt av at politiets tiltak i den vanskelige situasjonen vi er i skal være tilfredsstillende og sikre borgerne og politiet best mulig mot terrorangrep. Basert på det trusselbildet PST formidler og den klare anbefalingen fra POD mener jeg det er viktig at den midlertidige bevæpningen fortsetter, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) i pressemeldingen.