foto
Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) og Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap) blir intervjuet av NRK. Foto: Alexander Killingberg

Fylkesmannen avventer imidlertid frem mot nyttår med å komme med sin endelige anbefaling til Fosen. Årsaken til dette, er at det fremdeles pågår uferdige prosesser om sammenslåing mellom Fosen-komunene. Leksvik og Rissa blir én kommune fra 1. januar 2018, men det er stor usikkerhet knyttet til hva som skjer med Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen.

Hovedpunktene i Fylkesmannens tilrådning til Fosen:

  • Hele Fosen bør på sikt bli én kommune.

  • På kort sikt bør ikke Ørland stå alene.

  • På kort sikt bør heller ikke Roan stå alene.

  • Fylkesmannen sier at Osen på sikt ikke bør stå alene. Fylkesmannen anbefaler Osen å drøfte sammenslåing enten nord mot Namdalen eller sør mot Fosen.

Kommer med nytt Fosen-råd

Fylkesmannen har foreløpig ikke tatt et tydelig standpunkt til hvor fort Fosen bør bli én kommune. I sitt fremlegg påpekte fylkesmann Brit Skjelbred at det pågår mange forskjellige prosesser på Fosen. Hun la vekt på at prosessen mellom Rissa og Leksvik må respekteres. Samtidig påpekte fylkesmannen at Fosen kan ende opp med flere midlertidige sammenslåinger, noe som heller ikke er heldig.

- Men vi kommer med et klart råd før nyttår om hvor fort Fosen bør bli én kommune. Frem mot årsskiftet vil vi følge de forskjellige prosessene på Fosen tett, og vi vil være i dialog med kommunene, sier fylkesmann Skjelbred til Fosna-Folket.

På kort sikt skisserte Fylkesmannen følgende alternativer for Fosen:

  • En tredeling av Fosen. Ørland og Bjugn som én kommune. Rissa og Leksvik som én kommune. Roan og Åfjord som én kommune.

  • En todeling av Fosen. Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan som én kommune. Rissa og Leksvik som én kommune.

  • Hele Fosen som én kommune også på kort sikt.

- Det er klokt at Fylkesmannen anbefaler at de prosessene som pågår på Fosen får fortsette videre, og at de samtidig har tanker om et samlet Fosen en gang i framtida. Det er også fint at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag anbefaler at Verrabotn går inn i Indre Fosen, sier Rissa-ordfører Ove Vollan (H), som også er leder i Fosen regionråd.

Håper på Roan

Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) syntes også at Fylkesmannens tilrådning var fornuftig.

- Her viser Fylkesmannen stor demokratiforståelse. Det åpnes for at de demokratiske prosessene får gå videre. At Fylkesmannen foreslår Fosen som én kommune på sikt, kommer ikke som noen overraskelse. Det tror jeg de fleste Fosen-ordførerne har hatt i tankene, men det er bare så vanskelig å få til i en smell, mener han.

Etter at ørlendingene sa nei til sammenslåing med Bjugn i folkeavstemningen i mai, har Bjugn startet en prosess med Åfjord. Men Roan, som allerede har vedtak på å slå seg sammen med Åfjord, ønsker ikke å snakke med Bjugn. Roan kommunestyre har to ganger sagt nei til å ta med Bjugn inn i samtalene mellom Åfjord og Roan. Bjugn-ordfører Undertun har fortsatt et håp om at Roan snur.

- Dersom vi hadde fått lov til å snakke med Roan, så hadde de sett at vi har store tanker for Nord-Fosen, sier han.

Stortinget behandler

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i dag sendt sin tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Før nyttår, vil Fylkesmannen også sende sin endelige tilrådning vedrørende Fosen. Departementet vil trolig legge frem den store strukturmeldingen med forslag til ny kommune- og regionstruktur i hele landet før påske 2017. Stortinget har siste ord i saken, og vil sannsynligvis foreta den endelige behandlingen av kommunestrukturen før sommeren neste år.

Fosna-Folket fulgte pressekonferansen direkte:

11.11: Brit Skjelbred har nå svart på spørsmål fra pressen. Pressekonferansen er ferdig.

10.57: Fylkesmannen anbefaler på sikt totalt ni kommuner i Sør-Trøndelag. Det stemmer bra med det ekspert Geir Vinsand anslo til Fosna-Folket torsdag.

10.55: Fylkesmannen vil i tiden frem mot nyttår følge prosessene på Fosen. Fylkesmannen skal i samme periode trolig ta et standpunkt til hvor fort hele Fosen bør bli én kommune.

10.50: - Fosen bør på sikt bli én kommune, sier Fylkesmannen og bekrefter da det Fosna-Folket skrev for 20 minutter siden.

10.49: - Osen bør ikke stå alene på sikt, sier Fylkesmannen.

10.48: - Roan bør heller ikke stå alene, anbefaler Fylkesmannen.

10.47: - Ørland bør ikke stå alene, sier Fylkesmannen.

10.47: Fylkesmannen kommer nå til Fosen. - En ganske sammensatt situasjon, sier Skjelbred.

10.46: Fylkesmannen anbefaler at Holtålen går sammen med Røros og gjerne Os.

10.45: Fylkesmannen mener Frøya bør slå seg sammen med Hitra og ytre Snillfjord. Dagens Snillfjord kommune ligger for øvrig an til å bli delt i tre.

10.43: Fylkesmannen foreslår endringer i to steg. En på kort sikt i inneværende stortingsperiode. Sammenslåing innen 2020. Fylkesmannen anbefaler også sammenslåinger i de to neste stortingsperiodene. Det vil si frem mot 2025. Det er der Fosen som én kommune kommer inn i bildet.

10.41: Tiden frem mot 31. desember i år bør benyttes, anbefaler Fylkesmannen. For at kommunene skal være sikret godene som ligger i en sammenslåing per i dag, må kommunene fatte vedtak om sammenslåing innen nyttår.

10.40: Fylkesmannen vil ikke forslå endringer i forhold til allerede vedtatte sammenslåinger. Det betyr at Rissa og Leksvik blir én kommune som antatt, mens Åfjord og Roan også havner i samme kommune.

10.36: Dagens Sør-Trøndelag har sju kommuner under 3200 innbyggere, mens Trondheim alene har 60 prosent av innbyggertallet i fylket.

10.35: - Vi skal ikke foreslå kommunesenter, sier Skjelbred.

10.33: - Vi vil kunne foreslå sammenslåing av kommuner som avviker fra lokale vedtak, sier fylkesmannen.

10.31: - Vi har lagt vekt på like tjenester til innbyggerne og bærekraftige kommuner, sier Skjelbred.

10.31: Fylkesmann i Sør-Trøndelag Brit Skjelbred legger nå frem sin tilrådning.

10.26: Etter det Fosna-Folket erfarer, vil ikke Fylkesmannen anbefale Ørland som egen kommune. Det betyr at Fylkesmannen enten foreslår Ørland sammen med Bjugn, eller Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan som én kommune. Den langsiktige anbefalingen fra Fylkesmannen ser etter det Fosna-Folket forstår ut til å være hele Fosen som én kommune.

10.26: - En klok tilrådning, sier Rissa-ordfører Ove Vollan (H). Han vil ikke kommentere innholdet i Fylkesmannens tilrådning.

10.25: Fosen-politikerne er nå i ferd med å ankomme Suhmhuset. De har hørt Fylkesmannens tilrådning.

10.13: Fylkesmannen bekrefter at de vil komme med en kortsiktig og en langsiktig tilrådning. Ekspert Vinsand tror den kortsiktige tilrådningen blir en todeling av Fosen, mens den langsiktige blir hele Fosen som én kommune.

09.53: Ekspert og utreder Geir Vinsand sa til Fosna-Folket i går at han tror Fylkesmannen foreslår å dele Fosen i to kommuner. Rissa og Leksvik som én, og Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan som én.

09:43: Ordførere og rådmenn blir orientert nå. De er ventet å ankomme Suhmhuset i titiden.

09.40: Folk strømmer til Suhmhuset ved Vitenskapsmuseet i Trondheim.

foto
Straks klart for pressekonferanse på Suhmhuset i Trondheim. Foto: Alexander Killingberg