Oppvekstsjefen mener skolestrukturen går utover innholdet i skolen: - Dagens struktur er ikke bærekraftig