Godtok ikke bot etter å ha kjørt for fort: Må punge ut nesten dobbelt så mye