Besluttet å legge ned kultursenteret på samme dag som tiårsjubileet ble feiret

foto