Vil ha fortau, fartshumper og 40-sone. Det har ikke fylket godkjent.