Avgjørelse i ankesaken: Hjørnesteinsbedrift tvinges ikke til å selge alt råstoffet sitt til annen hjørnesteinsbedrift likevel