Asfaltbil veltet av veien. Veien stengt på grunn av «spesielt vanskelige forhold»