- Det har gått over alle våre forventninger, vi håper på PRIDE neste år også