Stryker over 400 millioner i bompenger på Fosen: - Minimum halvering av takstene fra 2021