Full strid om vindpark: - Politiets tiltak ser ut til å ha god effekt

foto