– En tydelig anerkjennelse fra statsråden

– At vi denne gangen ikke fikk gjennomslag for å gjennoppføre en bolig på hvert gårdstun, er en sak vi nok får gjennomslag for ved en senere anledning, mener Hans Kristian Norset. Foto: Jakob Ellingsen