– Dette er en alvorlig avgjørelse å ta når en har vært så lenge i politikken som meg, sier avtroppende ordfører Hallgeir Grøntvedt.

I tolv år har bonden og senterpartipolitikeren fra Kråkvåg sittet som ordfører i Ørland kommune. Hans første periode som kommunens øverste politiske leder begynte han imidlertid på da senterpartiordfører Oddvar Hoøen døde i april 1997. I 1999 ble han avløst da en ny konstellasjon tok over flertallet i kommunestyret. Imidlertid kom han tilbake i ordførerembetet etter valget i 2003. I samme periode kom han også inn på fylkestinget i Sør-Trøndelag og ble sittende der en periode.

Les også: Farmen-Finn Olav: - Nå vil jeg bli ordfører

I tenkeboksen

For ordføreren har ikke avskjeden med politikken kommet som noen lett avgjørelse. Tanken på å slutte er noe han har lekt med en stund, men han gikk for alvor i tenkeboksen tidligere i høst.

– Jeg stiller ikke til valg i lokalpolitikken, men blir sittende som første vara til stortinget ut valgperioden, sier Grøntvedt. Da har han vært med politikken siden han kom inn i kommunestyret etter valget høsten 1987.

– Det har skjedd enormt mye i Ørland kommune på den tida. Vi har bygd rådhus, kulturhus, skoler, svømmebasseng og asfaltert alle kommunale og fylkeskommunale veger. Fått på plass gode kommunikasjoner mellom Ørland og resten av verden. Samtidig har vi stort sett holdt oss utenfor Robek-lista. De siste to åra har vært knallharde økonomisk, men med innstramminger ser det ut til at vi har greid å snu underskudd til overskudd. Det kommer ikke til å bli noe mareritt å ta over, sier senterpartipolitikeren.

Utvikling

Grøntvedt mener kommunen har en fantastisk utvikling foran seg i åra som kommer.

– Det kommer til å bli både på godt og vondt, men forhåpentligvis mest på godt. Innbyggerne i Ørland har ei spennende tid foran seg. Om tjue år kommer du ikke til å kjenne igjen kommunen, sier ørlandsordføreren.

Gjennom åra har politikeren handtert mange saker, også noen vanskelige. Han har ikke lyst til å plukke ut noen enkeltsaker, men han er klar på hva det er han synes er vanskeligst.

– Det er de sakene der enkeltpersoner har vært involvert. Blant disse er det ingen som er verre enn andre, sier lokalpolitikeren.

Kollegene

Det verste med å ta farvel med politikken er at han samtidig tar farvel med gode kolleger.

– De ansatte her på rådhuset, lokalpolitikerne og ordførerkollegene i Sør-Trøndelag og ellers er folk jeg kommer til å savne, sier kråkvågingen. Han understreker at han ikke kommer til å roe ned aktiviteten sjøl om han tar sikte på å rydde seg ut av kontoret etter valget neste høst.

– Jeg skal stå på til siste dag.

Flybasen

Den mest positive opplevelsen han har hatt mens han har holdt på er uten tvil da stortinget i juni 2012 vedtok at landets framtidige hovedbase for Luftforsvaret skulle ligge i Ørland.

– Vi hadde jobbet heftig med den saken i fem år, og vi fikk med oss hele Midt-Norge. Den drog vi land sammen, sier Grøntvedt.

Vedtaket førte til at arbeidsmengden til det politiske miljøet i Ørland har vokst seg enorm. Det mener Grøntvedt har gått utover kontakten med grasrota i befolkningen.

– Det er trasig at jeg ikke har fått den tida jeg har ønsket til å oppsøke forskjellige arenaer for å prate med folk for å få tilbakemeldinger. Men jeg har hatt besøk på kontoret og folk har kommet både for å komme med innspill og for å gi meg kjeft. Det siste tåler jeg godt, og jeg setter pris på at folk kommer rett til meg. Døra mi pleier å være åpen, sier Grøntvedt. Han sier han ikke har noen betenkeligheter med å holde åpen dør og eksponere seg på den måten.

– Nei, folk flest pleier å være fornuftige.

Anbefaler politikk

I likhet med sin partikollega, den nå velkjente Finn Olav Odde, mener Grøntvedt partitilhørighet ikke er det viktigste i lokalpolitikken. Som Odde har han lite til over for forhåndskumulerte lister.

– Demokrati betyr at folket skal bestemme hvem som kommer inn i kommunestyret. Det gjør de ved å kumulere dem de vil ha, sier Grøntvedt. Med sine tre perioder til høsten og store deler av en periode før, er Grøntvedt en av dem som har sittet lengst i ordførerstolen i Ørland i nyere tid. Ved alle de siste valgene har Grøntvedt fått et solid antall kumuleringer.

– Jeg setter stor pris på at folk har villet ha meg, sier Grøntvedt.

Sirkushesten

Grøntvedt var ikke den første til å ta i bruk Facebook, men nå bruker han det både til å holde kontakt med kolleger og med venner og bekjente. Der vil han fortsette å være når han gir seg i politikken. Imidlertid blir første prioritet etter at politikerlivet er over å skaffe seg en ny jobb.

– Er det noen som har bruk for en gammelordfører med et stort nettverk, så får de si ifra. Jeg er åpen for alt, sier han. Det han ikke kan gjøre er å love at han skal holde seg unna politikken for godt.

– Med kommunereformen blir det nye strukturer som kan være spennende. Du veit, vi politikere er som sirkushestene som kjenner lukten av sagmugg.