Vil legge til rette for å bevare småbåthavna

foto