Mannen er nå dømt etter alkoholloven for å ha produsert 12 liter hjemmebrent, for å ha oppbevart rundt 300 liter sats til hjemmebrent og for å ha oppbevart et hjemmebrentapparat uten tillatelse.

Mas fra venner

Mannen har selv forklart at han ble straffet for hjemmebrenning også en gang på 1970-tallet. Hjemmebrentapparatet han hadde hjemme i desember i fjor, hadde han ifølge egen forklaring lånt av en kamerat ettersom hans eget var ødelagt.

Fosningen forklarte at han hovedsakelig brente fordi venner og kjente maste på ham. Han skal også ha fått hjelp til brenningen av andre. Mannen sa at han i hovedsak brente litt til jul, påske og jakt.

Solgte billig

Da politiet ved en tilfeldighet ble kjent med hjemmebrenningen i desember i fjor, var det ifølge fosningen brennevinet til jul som ble avslørt. Mannen har fortalt at han konsumerte noe av hjemmebrenten selv, mens en del også ble solgt for en billig penge til venner og bekjente. Fosningen har anslått at han kan ha solgt rundt 100 liter.

Foto: Politiet

Straffen

Den siktede mannen la alle kortene på bordet da Fosen tingrett behandlet saken som en tilståelsesdom. Retten gikk for en litt lavere straff enn det påtalemyndigheten foreslo. Mannen ble dømt til 21 dagers fengsel. Fosningen slipper trolig å sone ettersom straffen er gjort betinget med en prøvetid på to år. Mannen må også betale en bot på 3000 kroner. Domfelte har vedtatt dommen.

Les mer fra retten:

Fosen-mann dømt for flere hundre overgrep mot barn.

Fyllekjøring endte med utforkjøring.

Fosen-mann importerte barnesexdukke.

Traktorsjåførens forsøk på å lure politiet gikk i vasken.