– Det finnes hjelp å få hvis noe er vanskelig

foto