GPS-målinger over mange år viser at reinen unngår vindkraftverkene: - Denne saken skiller seg markant fra likende saker

foto
Terje Haugen, Elise Holtan Pavall Årbogen og Sissel Stormo Holtan fra Nord-Fosen reinbeitedistrikt på vei inn i Høyesteretts hus i Oslo før saken startet onsdag. Foto: Kim Nygård / Adresseavaisen