GPS-målinger over mange år viser at reinen unngår vindkraftverkene: - Denne saken skiller seg markant fra likende saker

foto