Her er autovernet løst og henger sammen med høyspentkabelen: – Det er høyt opp, lang ned og dypt

foto