Mener uttalelse om skoleplassering skaper «splittelse» og «uro»

foto