Mannen som brøt vegtrafikkloven, legemiddelloven og våpenloven, befant seg i Troms en periode vinteren 2010. Der kjørte han bil mens han oppbevarte narkotika, og var påvirket av amfetamin, morfin samt virkestoffet diazepam. Han har opplyst at han var ruset stort sett hele den perioden. Da han ble stanset av politiet kjørte han for øvrig uten gyldig førerkort. Dessuten hadde han med seg en Colt softgun som lå på dørken bak førersetet.

Påvirkningsgraden fra rusmidlene tilsvarer en blodalkoholkonsentrasjon på rundt 1,5 promille. Dette var fjerde gang mannen ble pågrepet for kjøring i påvirket tilstand, samt sjette gang han kjørte uten førerkort.

Seks dager varetekt trekkes fra fengselsstraffen på 21 dager. Han ble også dømt til inndraging av en Colt softgun.

Vedkommende erklærte at han vedtok dommen.