Hvis alle kommunene i Fosen Regionråd skriver under på avtalen, kan Fosen ha felles brannvesen klart i 2009. -Felleskommunalt samarbeid gagner alle kommunene, sier brannsjef Johan Uthus.

Beredskapen, utstyret og bemanningen ved et nytt felleskommunalt brannvesen vil bli som før. Det er basert på risikovurderinger som er gjort innad i kommunene. En av besparelsene ligger i at branntjenesten i kommunene kan utvikle kompetansen sammen. Uthus sier det er om lag 100 brannmenn i Fosen. Innen 2012 skal alle gjennomgå etterutdanning for å bli godkjent. Utdannelsen koster om lag 70000 kroner per mann. Med felles opplegg kan mer av utdannelsen forgå på Fosen og det blir mindre behov for reiser, frikjøp fra arbeid med videre.

Les mer om denne saken i Fosna-Folkets papirutgave eller på pdf!

Illustrasjonsbilde: Sigrun H. Overland