Sikringsarbeidet fortsetter - veien stenges i perioder

I løpet av uke 39, som er fra 21. september til 27. september, er det planer om å sikre en stor blokk i fjellsiden. Bildet er fra sikringsarbeidet som pågikk inntil nylig. Foto: Magnus Okstad