Blålysbygget ligger i enden av Badstuveien i Rissa sentrum, og utrykningskjøretøyene skal kunne kjøre Badstuveien via Sundsmyrveien for å komme raskt ned på fylkesveg 718 når det haster.

Kommunen ønsker å gjøre det forbudt med gjennomkjøring på strekningen som er avmerket på kartet.

Kommunen ønsker svar på hvordan man kan skilte gjennomkjøring-forbudt samtidig som at utrykningskjøretøyene kan kjøre der.

Kan kjøre med blålys

Overingeniør Mads Ole Kringen i Statens vegvesen sier det uansett ikke blir noe problem for utrykningskjøretøyene å kjøre om det er gjennomkjøring forbudt.

- Om blålysene er på kan de kjøre hvor som helst, påpeker han.

Fra vegvesenets side er det viktig hva det lokale politiet sier i saken.

- Når det gjelder slik skilting er det et trepartssamarbeid mellom kommunen, politiet og vegvesenet, sier han.

Fra vegvesenet side vil det imidlertid ta en del tid før et skilt kan komme opp. Det skyldes stor arbeidsbelastning.

Ingen innvendinger

- Vi har signalisert at vi synes det er en god ide med gjennomkjøring forbudt i det området, opplyser Rune Krokdal hos politiet i Rissa.

Han påpeker imidlertid at parkeringsplassen bak Blålysbygget til ambulansepersonellet og brannvesenets folk, ligger slik til at den da kommer innenfor området der det eventuelt blir innkjøring forbudt.

- Ingen problemer

Brannvesenet har hatt tilhold i det nye blålysbygget i ett år nå.

- Vi har ikke hatt noen problemer på Badstuveien, opplyser stasjonsmester på Fosen, Sverre Anders Hafeld. Han mener det er større grunn til bekymring i forhold til Sundsmyrveien.

- Den er smal, og det ble sagt at den skulle utbedres. Når det planlagte boligfeltet på Maleneaunet blir utbygd kan det bli en del trafikk der. Men, stort sett er det ingen probelmer når brannbilene er i utrykning, sier Sverre Anders Hafeld.