Kommunereformen på Fosen har vært en lang og kronglete prosess. Til tross for flere folkeavstemminger, intensjonsavtaler og dialoger er det fortsatt kun Rissa og Leksvik som så langt har klart å komme seg helt opp kirkegulvet og inngå giftemål.

Avklaring

Rissa og Leksvik blir til Indre Fosen kommune 1. januar 2018. Både Osen og Ørland har vedtak om å bestå som egen kommune, mens Roan, Åfjord og Bjugn nylig har gått inn i dialog om å bli en storkommune nord på Fosen. Imidlertid har Ørland gitt signaler på at de ønsker å gjenoppta dialogen med Bjugn i et brev til Fylkesmannen tidligere denne måneden.

- Jeg følger situasjonen på Fosen tett. Og jeg ser fram til at vi får en avklaring på hvilke kommuner som går sammen, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Påsken 2017

Før jul skal Fylkesmannen komme med sin endelige tilrådning om kommunestruktur på Fosen, og har i den anledning bedt kommunene komme med sine innspill og ønsker per desember 2016. Dette skal blant annet danne grunnlaget for beslutninger i regjeringen og til syvende og sist Stortinget.

En stortingsmelding om kommunestruktur skal legges fram rundt påsketider, forklarer Sanner.

- Ruller godt

- Hvilke tanker gjør du deg om prosessen på Fosen?

- Det har jeg ikke tenkt å ha noen synspunkter på. Det som er viktig nå er at lokalpolitikerne avklarer hvem som skal være med på å bygge nye kommuner. Rissa og Leksvik har gått foran i så måte, sier Sanner.

Ifølge Sanner har 150 kommuner fattet vedtak om sammenslåing per nå.

- Det ruller godt over hele landet nå, og jeg ser fram til en avklaring også for Fosen, sier statsråden.