I innstilling til vedtak var det styret for Ørland Kultursenter, som med bakgrunn i budsjettet for 2017, la opp til å øke kontingentene med 250 kroner fra kommende nyttår.

Gruppemøter

Det måtte gruppemøter til før et forslag til vedtak, fremmet av Roy Hoøen (Sp) på vegne av Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre, ble vedtatt. Med 18 mot 7 stemmer ble det flertall for følgende:

1. Kommunestyret slutter seg ikke til KF sitt forslag til kontingent for 20172. Kontingenten holdes på dagens nivå, kun hensyntatt lønns og prisvekst

– Gratis halleie

Therese Eidsaune. Foto: Skjalg Ledang

For øvrig reagerer Therese Eidsaune (H) på utspiller fra Knut Ring (Ap) forut for møtet.

Ring uttalte til Fosna-Folket blant annet at:

«… Det er svært beklagelig at satsene for undervisning i kulturskolen i Ørland nå kan bli blant de høyeste i fylket når man ser bort fra Trondheim. En økning i satsen i kulturskolen sammen med at også ordningen med gratis halleie for barn og unge opp til 16 år er tatt bort, gjør at det er de med tykkest lommebok som kan sende barna på kultur- og idrettsaktiviteter …»

– Dette medfører ikke riktighet. Det ble vedtatt gratis halleie for barn tom 16 år. Prisliste med budsjett ble vedtatt med H, Sp, Frp og Venstre sine stemmer 24. november, sier Eidsaune.