Julemåneden er også høytid for boligbranner, men med enkle tiltak kan alle redusere faren for at høytidsstemningen skal gå opp i røyk.

- Fosen brann- og redningstjeneste styrker beredskapen i jul og nyttår, forteller brannsjef Johan Uthus. Han håper allikevel at folk flest kan sørge for at mannskapene som er tilsluttet Fosen brann- og redningstjeneste (FBRT) får minst mulig å gjøre i løpet av høytida rundt jul og nyttår. Derfor har Uthus også satt sammen en sjekkliste som alle kan gå gjennom for å redusere faren for at det oppstår brann i hus og heim.

- Lytt til barn og barnebarn

- Ta med hele familien på en gjennomgang av sjekklista og kryss ut punkt for punkt nå før jul, er oppfordringen fra Uthus. Han forteller at barn og barnebarn gjerne har fått opplæring av brannvesenet i forebygging.

Til tross for at FBRT og tilsvarende etater over hele landet årlig gjennomfører ulike tiltak og aksjoner i håp om å forebygge branner i jula, så er fortsatt desember også høytid for boligbranner.

Ikke glem garasjen

Stearinlys og ulike typer elektrisk julepynt hører med når jula nærmer seg. Uthus forteller at mye av den elektriske julepynten kan være av heller tvilsom kvalitet. Sjekk gjerne kontakter og lignende, om de blir svært varme er det et dårlig tegn. Uoriginale ladere til mobiltelefoner er også noe brannsjefen ber folk holde øye med.

- Batteriladere til biler er også verdt å sjekke. Defekte bilbatteri som settes til lading kan skape kortslutning, og i garasjen oppbevares gjerne mye som er svært brennbart.

Sjekk CE-merkingen

Uthus sier at det påkrevde CE-merket heller ikke er en garanti for at utstyret er godkjent i tråd med CE-merkingen. CE-symbolet skal bekrefte at et produkt er i samsvar med relevante europeiske krav hva angår produktsikkerhet.

Brannsjefen forteller at han har hørt om tilfeller der ikke-godkjent elektrisk utstyr har hatt merkingen, og ved nærmere undersøkelser har det blitt avdekket at importør eller produsent påstår at CE i disse tilfellene står for China Export.

Under finner du lista brannsjef Johan Uthus har satt sammen.

- Gå gjennom lista, kryss ut punkt for punkt, oppfordrer sjefen i FBRT.

Sjekkliste for å unngå brann før, under og etter jul.

Fyring med ved:

Bruk tørr ved, ikke avfall, ovnen er ikke beregnet for fyring med annet enn ved/kan brennes istykker.

Åpen trekk – nok luft.

Ring brannvesenet hvis sotbrann (pipebrann) oppstår.

Elektriske ovner:

Unngå flyttbare ovner, ikke egnet for fast oppvarming.

Sjekk tilkoblinger, unngå overbelastning.

Bruk av ladere til batteridrevet utstyr:

Bruk originalt produkt, piratkopier/ (billig-produkt) kan medføre overoppheting og brann.

Vær skeptisk til når du lader, helst under oppsyn.

Skjøteledninger:

Skal være uten skader på materiellet.

Benytt ikke selvsnekret utstyr.

Ikke overbelast skjøteledning utover tillatt effekt.

Lading av bilbatteri:

Gjøres med stor forsiktighet og under tilsyn (ikke på natta).

Kontrolleres for varmgang under lading.

Feil i batteri kan medføre kortslutning, gnistdannelse og varmgang  = brann.

Stearinlys:

Brukes kun under oppsyn av voksen.

Vær skeptisk , det finnes billig vare med feil i støpeprosessen som medfører rask nedsmelting.

Ikke benytt brennbare dekorasjoner sammen med levende lys.

Røykvarsler:

Bytt batteri 1. desember, foreta funksjonstesting månedlig.

Installer seriekoblede anlegg med god dekning i alle rom/etasjer.

Test om du hører varsling på soverommet (når du sover. )

Fyrverkeri:

Følg bruksanvisningen.

Brukes i edru tilstand.

Ta hensyn til vær og vind.

Slokkemiddel:

Sjekk tilgjengelig slokkemiddel, husbrannslange anbefales og skal være tilkoblet vannledning.

Kontrollere brannslukningsapparat.

Komfyrvakt:

Godt hjelpemiddel som anbefales ettermontert, hindrer overoppheting på komfyren.

Gamle hus/anlegg:

Anbefales med el-sjekk. Elektrisk installasjon slites over tid og brann kan oppstå.

Skift sikringer til automatsikringer.

Sotbrann:

Feieren fjerner sot hvis han har fått tilgang.

Sjekk om det er behov for fjerning av sot fra sotluka.

Tørre juletre/plasttre:

Tørt trevirke og plastikk brenner godt og skaper raskt en overtenning i rommet. Unngå åpen ild (stearinlys) i nærheten av treet.

Kommuniser:

Ikke vær redd for å si ifra hvis du ser forhold som kan medføre brann.

Lytt på barn og barnebarn, de fleste er utdannet i forebyggende brannvern (av brannvesenet).

Førjulsstress:

Travle tider medfører uoppmerksomhet og uoppmerksomhet kan medføre brann og ulykker.

Ro ned om mulig.