Søknaden til åfjordingene ble sendt så tidlig som 30. august i fjor. Der søkte de om økonomisk støtte til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak, og nylig mottok de altså svar.

Oppfølging

Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag vedtok 17. oktober 2016 i tildeling av midler til «Støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak» for inneværende år. Fylkestinget fulgte opp vedtaket 2. november i sitt «Handlingsprogram for samferdsel 2017-2020». Rammene er de samme som FTU la til grunn for sitt vedtak.

Frist

Trafikksikkerhetsdagen i Åfjord i samarbeid med aktuelle instanser er dermed et av de tiltakene i fylket som ble tildelt 20 000 kroner. Beløpet vil bli utbetalt når tiltaket er bekreftet utført i samsvar med forutsetningene i søknaden. Et krav for å få utbetalt betalt beløpet er at tiltaket må være ferdigstilt før 1. desember. Eventuelle utsettelser eller andre forsinkelser som vil kreve utbetaling etter denne datoen, skal innrapporteres sammen med en søknad om utsettelse.