Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har satt faren for jordskred og flom til gult aktsomhetsnivå for Trøndelag.

Rensing av stikkrenner

I varselet torsdag skriver NVE at store nedbørsmengder og stigende temperaturer, som fører til at snøen smelter, gir stedvis høy grunnvannstand og vannmetningsgrad i bakken.

«Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales», skriver NVE.

Erosjonsskader og høy vannføring

Gult aktsomhetsnivå viser til en situasjon der det kan oppstå skader som følge av jordskred lokalt. Aktsomhetsnivået betyr også at det kan være lokale oversvømmelser, erosjonsskader og spesielt stor vannføring og vannstand sammenlignet med hva som er normalt for årstiden.

Det er ventet store nedbørsmengder på Fosen torsdag og fredag. Natt til fredag og til utpå dagen nyttårsaften er det i tillegg ventet full storm på halvøya.