Vil flytte bygg fra rød sone: - Støy er den største utfordringen i området man planlegger å flytte til