Regjeringen vil satse på tre områder som skal få flere ansatte på Fosen