Stanser utfylling av over 30 dekar nytt sentrumsareal