Fosna-Folkets omtale fører til ny behandling i saken