Derfor reiser de fra Mexico, Russland og Tyrkia for å delta på dugnad i Fosen

foto