– Dette vil vekke oppsikt landet over, mener han.

Han synes det er rimelig spesielt at forsvarsministeren truet med statlig overtakelse av reguleringsplanarbeidet. Etter det fosna-folket.no kjenner til mottok Ørland kommune en kopi av brevet fra forsvarsministeren onsdag forrige uke. Da var forhandlingene mellom kommunen og Forsvarsbygg ferdig. En revidert utgave av reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon ble vedtatt i Ørland planutvalg fredag.

Hårberg skole

Forsvarsbygg og Ørland kommune har vært i forhandlinger om innløsning av Hårberg skole, som ligger støyutsatt til ved hovedporten til Ørland hovedflystasjon. Ifølge Ring er det ikke kommet konkrete lovnader på erstatning for skolen. Imidlertid mener han den brukes som ei brekkstang i forhandlinger.

– Det departementet sier er at vi muligens kan komme frem til en ordning med skolen, men det skjer ikke hvis kommunen står fast på de andre krava, sier arbeiderpartipolitikeren.

Innbyggerne

Ring ser ikke noe motsetningsforhold mellom å ønske flybasen velkommen til Ørland, og at kommunen ønsker å ivareta interessene til innbyggere på en god måte.

– Tvert i mot, dette henger sammen, påpeker varaordføreren.

At forsvarsministeren truet med statlig overtakelse av reguleringsplan for utbyggingen av ny kampflybase synes han er rimelig spesielt.

– Det vil vekke oppsikt landet over, sier Ring.

Avbøting

Statsråden og regjeringen ville, slik Ring oppfatter det, tvinge Ørland kommune til å gi slipp på de rekkefølgebestemmelser som er vedtatt lagt inn i reguleringsplanen fra kommunens side. En revidert plan ble vedtatt i Ørland kommune fredag forrige uke. Reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon er nå ute på høring.

– Rekkefølgebestemmelsene er lagt der til det beste for innbyggerne i kommunen både når det gjelder støy og annen sivil infrastruktur. Regjeringen gjør med dette det klart for alle og enhver at de ikke ønsker å samarbeide, men vil forsøke å bruke makt for å tvinge gjennom reguleringsplan. De kravene som kommunen har lagt inn er ikke med på å forsinke prosessen og utbyggingen på Ørland, tvert i mot så er det nå statsråden og regjeringens handlinger og uvilje til å imøtekomme våre krav på innbyggernes vegne som kan føre til forsinkelser, og det er svært beklagelig, sier Ring.

Han sier det ikke ser ut som om den sittende regjeringa akter å løfte en finger for å imøtekomme de ulemper våre innbyggere blir påført.

– Dette er trist, leit og svært spesielt, sier Ring.