I dag, torsdag, var Roan kommune i et møte med Mattilsynet i forbindelse med blysituasjonen ved Sumstad vannverk. Etter flere blyprøver over grenseverdien, har de siste prøvene gitt et oppløftende resultat. Innholdet av helseskadelig bly i drikkevannet har gått ned. Av totalt fem prøver var samtlige under grenseverdien.Fortsetter å ta prøverOrdføreren i Roan er nå opptatt av å finne direkte årsak til de høye blyverdiene.– Det er viktig at vi fortsetter å ta prøver for å få avklart situasjonen, sier Roan-ordfører Jan Helge Grydeland (Sp).Inviterer til folkemøteI nær framtid vil Roan kommune, kommuneoverlegen i Roan, Mattilsynet og en samfunnsmedisiner invitere beboerne til et folkemøte.– Vi vil orientere innbyggerne om hva som skjer videre, sier han.– Vann av god kvalitetDrikkevannet fra Sumstad vannverk kan fortsatt ikke drikkes. Roan kommune har derfor satt ut en stor vanntank som alternativ vannkilde.– Hvor lenge vil vanntanken bli stående?– Vi vil kjøre ut vanntanken i uker og måneder om nødvendig. Kommunen skal sørge for at innbyggerne har vann av god kvalitet, sier Roan-ordføreren.

Roan-ordfører Jan Helge Grydeland skal invitere beboerne til folkemøte. Her under 17.-mai-talen han holdt i år. Foto: Dani Edvartsen