Yrjarshall har hatt mange funksjoner opp gjennom åra. Tyskerne bygde den som "soldatenheim" - et rekreasjonshus for de tyske soldatene på Ørlandet.

Flere kopier

Det var for det meste serbiske krigsfanger som sto for oppføringen av bygningen. Tegningene de brukte var en prototyp på en soldatheim. Flere kopier ble med andre ord ført opp andre steder.

De enestående bildene vi her kan presentere av Yrjarshall fra da tyskerne brukte lokalet, har vi fått låne av NorgesLexi . NorgesLexi har sin hovedbase ved Bergen Museum, hvor professor Stein Ugelvik Larsen er leder. Bildet fra kjøkkenet vet man med sikkerhet ble tatt 2. september 1944, det er det eneste som det eksisterer håndfast dokumentasjon på. De andre er fra perioden mellom 1943 og 1945.

1941

Den tyske okkupasjonsmakten tok til med å anlegge flyplass på Ørlandet i mars 1941. Rent strategisk ble flyplassen anlagt der for å forsvare både skipsleia utenfor og selve innseilingen til Trondheimsfjorden. Inne i Trondheimsfjorden planla tyskerne å anlegge den største marinebasen i Nord-Europa.

Yrjarshall har etter krigen vært blant annet kommunehus, mens peisestua har vært brukt som kommunestyresal. Sistnevnte er et lokale brukt i mange andre anledninger også. I tillegg har vi storsalen, som ikke minst har vært brukt til kino.

Til helga åpner det nye storsalen på Brekstad. Yrjarshall på sin side går ei usikker tid i møte.

Klikk på de små bildene til høyre for å få de opp i stort format!

SELSKAP: Selskap i peisestua. Foto utlånt av NorgesLexi.
KJØKKEN: Kokken i full vigør på kjøkkenet. Foto utlånt av NorgesLexi.
INTIMT: Her er fra en av de mer intime rommene som ble brukt av tyskerne. Legg merke til den flotte håndmalte dekoren på murveggen til venstre. Foto utlånt av NorgesLexi.
ALT KLART: Bordene er dekket på og gjort klare for bespisning. Foto utlånt av NorgesLexi.
ALT KLART: Bordene er dekket på og gjort klare for bespisning. Foto utlånt av NorgesLexi.
I BYBILDET: Ekstriørbilder av Yrjarshall tatt under krigen har vi ikke fått tak. Dette er imidlertid et utsnitt av et flyfoto signert Schrøder fra 1953-1954. På det ser vi Yrjarshall helt i bakgrunnen.