Dette framkommer i ei melding i dag, torsdag.

Her er hele meldinga:

- Fiskerinæringa har problemer med omsetning og eksport av torskefisk og vi ser en tendens til lageroppbygging. Regjeringa vil derfor, i et spleiselag med næringa, gå inn med ekstraordinære midler til markedsføring av torsk. De statlige midlene vil komme fra regjeringas tiltakspakke som ble foreslått for Stortinget 26. januar, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Regjeringa har dermed fulgt opp fiskerinæringas innspill fra januar, ved at vi raskt følger opp tiltakspakken som ble lagt frem i forrige uke, der det ble foreslått en avsetning til markedstiltak for sjømat.

- Målrettet ekstraordinær markedsføringsinnsats for torsk er svært viktig i dagens situasjon med omsetningsproblemer. Jeg er tilfreds med at dette spleiselaget med næringa er mulig å få til nå som torskefisket er i gang. Effekt av denne ekstraordinære satsingen forventes nå i vintermånedene, når faren er størst for lageroppbygging, sier Pedersen.

Rammen for den ekstraordinære satsingen er på 20 millioner kroner hvorav regjeringa vil benytte 11,5 millioner kroner og resten av midlene bevilges av næringen. Eksportutvalget for fisk bidrar med 6 millioner kroner, Norges Råfisklag med 2 millioner kroner og Sunnmøre og Romsdal Fiskeslagslag med 0,5 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til Eksportutvalgets ordinære markedsføringsbudsjett til torskesektoren på om lag 40 millioner.

Eksportutvalget for fisk vil gjennomføre kampanjene og samordne tiltakene med markedsføringsaktiviteter som allerede er planlagt for torskefisk i Europa. Tiltakene fordeles på markedsføring av klippfisk i Portugal og markedsføring av fersk og frossen torskefisk i blant annet Norge, Sverige, Frankrike og Spania.