Regjeringen endrer denne bestemmelsen fra i dag.

Dette innebærer at utrykningskjøretøy, som for eksempel ambulanser, rednings- og brannbiler, kan kjøre fartsgrensen når de ikke er under utrykning.

- Vi mener det er urimelig at en ambulanse skal bli kjørt forbi av en ekspressbuss eller en helseekspressbuss på motorvegen. Jeg vil rette en takk til helsepersonell og politikerne i Vestfold som gjorde oss oppmerksomme på saken. Jeg er glad for at vi allerede nå har fått på plass regelendringen, sier samferdselsministeren i pressemeldingen.

Endringen i bestemmelsene vil foreløpig ikke ha noen konsekvenser på Fosen, siden det ikke finnes veistrekninger med fartsgrenser over 80 km/t.