Marine Harvest søkte om å doble biomassen ved havbruksanlegget ved Persflua i Bjugn og Åfjord kommune, og har fått godkjennelse på søknaden fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Både Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Åfjord kommune og Fosen naturvernforening er skeptisk til økningen av produksjon ved anlegget.

Biomasse på 6240 tonn

Med en dobling har Marine Harvest at fått godkjennelse på en biomasse på 6240 tonn på lokaliteten.

En av forutsetningene for at søknaden ble godkjent var at Marine Harvest trakk inn sin tillatelse om å benytte seg av lokaliteten Veddersholmen.

I fylkeskommunens vedtak heter det at: «Ved å benytte færre lokaliteter oppnås en mer effektiv bruk av arealet. I tillegg vil oppdrettsvirksomheten heretter foregå på en lokalitet som ligger i større avstand fra utløpet av den nasjonale laksefjorden enn tidligere.»

Les mer: Departementet på oppdrettsopplæring

Fylkesmannen frarådet utviding

Flere har vært kritiske til utvidelsen, blant annet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Åfjord kommune og Fosen naturvernforening.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gitt utslippstillatelse på lokaliteten etter forurensingsloven, men fraråder Fylkesmannen samtidig fylkeskommunen å gi tillatelse til en utvidelse av biomassen ved Persflua. Fylkesmannen peker på at et annet opppdrettsselskap, SalMar Farming AS, har søkt om utvidelse av lokaliteten Krabbholmen, og at den samlede belastningen i området vil bli for stor.

Åfjord kommune har tidligere uttalt seg kritisk til dobling av biomassen. Det er blitt påpekt at Åfjorden har status som nasjonal laksefjord, og laksebestanden som inngår i ordningen skal derfor beskyttes mot inngrep og aktiviteter i nærliggende kyst- og fjordområder.

Persflua ligger cirka 4,5 kilometer utenfor grensen for den nasjonale laksefjorden.

Les også: Søker om endring av flåteplassering

Har klaget på vedtaket

Fosen naturvernforening har påklaget fylkeskommunens avgjørelse.

- Det vil bli en så stor belastning i området at det blir vanskelig for laksesmolten å vandre ut uten å få lakselus på seg. Det er uheldig ved utløpet av den nasjonale laksefjorden, og Stordalselva og Norddalselva. Det er heller ikke gunstig med en så stor sammenstilling av fisk på grunn av faren for sykdom, sier Magnar Østerås, leder i Fosen naturvernforening.

Seniorrådgiver Guri Stuevold opplyser til Fosna-Folket at fylkeskommunen ennå ikke har tatt stilling til klagen som er kommet inn fra naturvernforeningen.